שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: יש לנו בבית מיקרוגל אחד לבשר וחלב.
אנו משתדלים להניח צלחת הפוכה על האוכל בכל פעם שאנו מחממים בו.
אנו נוהגים כדין?

תשובה: המיקרוגל שונה מתנור רגיל, כיוון שאין בו גוף חימום וכשאין גוף חימום דפנות המיקרוגל נשארות קרות והבליעה בהן מועטה, וממילא אין פליטה מהדפנות למאכל.
ובכל זאת, צריך לעשות הבדל בין בשר לחלב ע"י שבאחד מהם תהיה אטימה מלאה למאכל, ובדרך כלל נח יותר להקפיד על מאכלי חלב, ע"י שמכניס את הצלחת או המאכל לשקית ניילון, ומניח את פתח השקית מתחת לצלחת ומחמם.
ויש לדעת שאסור להשתמש במיקרוגל שחיממו בו דברים שאינם כשרים, ורק בבשר וחלב ששניהם כשרים ורק הערבוב בניהם גורם לאיסור, מקלים ע"י העצה לעיל, אבל במאכל אסור – יש להכשיר תחילה את המיקרוגל ואח"כ יהיה מותר.

שאלה: שלום הרב, עד איזה גיל מותר לי לחבק את האחיינית הקטנה שלי?

תשובה: מותר לחבק תינוקת עד גיל שלוש, ולסייע לילדה בנתינת יד (לעבור כביש וכדו') מותר עד גיל תשע.

שאלה: שמעתי שבכל פעם שמגיעים לכותל צריך לקרוע את החולצה.
זה נכון?

תשובה: זו הלכה, וכמו שהגמ' קבעה ונפסק להלכה בשו"ע (סימן תקסא, ב).
ומותר לתפור את הקרע כדי ללבוש את החולצה בפעם הבאה שיקרע בה שוב.
וכל זה אם לא היה בכותל שלושים יום, אבל אם היה בתוך שלשים יום – פטור.

תגובות