הידברות: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת וירא

פרשת וירא
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות