הידברות: הרב זמיר כהן - פרשת בראשית

בראשית - מידת הענווה
הרב זמיר כהן בשיחה קצרה מתוך פרשת בראשית מבאר את ענין מידת הענווה

תגובות