הידברות: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת לך לך - תשע"ג

הכרת הקב"ה דרך הנהגת אבותינו הקדושים - פרשת לך לך
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות