הידברות: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת בראשית

פרשת בראשית
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות