הידברות: הרב הרצל חודר - פרשת בראשית

פרשת בראשית - ראשית השלימות
גם כשאתה מושלם עדיין אתה חסר... הדרך להצלחה בעבודה ובבית !!!

תגובות