שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: למה אנשים מחפשים כל מיני סוגים של הכשרים?
האם לא מספיק שכתוב על מוצר שהוא כשר, ויש לו אישור של הרבנות הראשית לישראל?

תשובה: הכשרות הרגילה היא מצוינת, וכל מי שמוציא עליה לעז עתיד ליתן את הדין.
אולם כיון שבכשרות הרגילה מקילים בכמה דברים (כמובן ע"פ ההלכה), וירא שמים שיכול להחמיר על עצמו ויש לו אפשרות לרכוש מוצרים בהכשר הבד"צים שהם משתדלים להקפיד יותר ולא לסמוך על קולות, אדרבה – הרי זה משובח ותבוא עליו ברכה.

שאלה: האם יש עניין לטבול במקווה כל בוקר?

תשובה: מתוכן השאלה מובן שמדובר באדם השואף לשלמות רוחנית ככל האפשר, ואמנם יש מעלה גדולה למי שטובל מידי יום לפני שחרית.
אולם חומרא זו לא עושים בכל מחיר, אלא אם המקווה קרוב וזמין, ולא גורם לתפילה ביחיד ולא להתרשלות בקיום מצוות אחרות, ובפרט לימוד תורה.

שאלה: למה נהגו להדליק נר נשמה לזכר נפטרים?

תשובה: הדלקת נר בבית הכנסת היא מצווה שנאמר: "באורים כבדו ה'", וכל תוספת אורה ואפילו נר קטן יש בה כדי להוסיף כבוד למקום, ומצווה זו נזקפת לנשמת הנפטר, וכמו שכתוב: "נר ה' נשמת אדם", שהנשמה היא כניצוץ של אש והיא רוחנית.
והדלקת הנר בבית במשך ימי השבעה נועדה לנפטר שרגיל להיות בביתו ומראים לנשמה שהיא זכורה לנו ומשתדלים עבורה בתורה, מצוות ומעשים טובים.

תגובות