הידברות: הרב יוסף בן פורת - פרשת האזינו

נצח ישראל - פרשת האזינו
מבואר בפרשתנו שמקום קבורתו של משה רבנו לא נודע, מדוע?
ההסבר לכך הוא מפני שבאמת משה רבנו לא מת - פירושו של דבר כל עוד תורתו נלמדת זאת אומרת שהוא חי וקיים.
זה יחודו של עם ישראל על פני האומות - קיומו של היהודי לא נמדד לפי קיומו הפזי אלא על פי קיומו הרוחני.
כל עוד ממשיכים ללמוד את ספריו ולהתחזק מדבריו וכדומה זו היא חיותו.

תגובות