שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: דוד שלי נהרג במלחמת יום כיפור, ועד היום אנו ממשיכים לעשות לו אזכרה ביום השנה.
האם זה נכון או שיש כבר לחדול מעריכת האזכרה?

תשובה: האזכרה שעורכים לנפטר - יש לה מטרה, להעלות את הנשמה ולזכות אותה במצוות שעושים באותו יום.
וכשעומד באותו יום בפני בי"ד של מעלה, יזכה לצאת בדימוס לפניהם.
ומכאן שאין גבול לעריכת האזכרה לנפטרים, וגם עד זקנה ושיבה של קרוביו כעבור עשרות בשנים, ראוי להשתדל לעלות לתורה ולהזכיר את שמו, וכן ללמוד תורה ולתרום לצדקה לעילוי נשמתו, ותבוא עליהם ברכה.

שאלה: האם מותר לשטוף ולהשרות בשבת ירק גוש קטיף במי סבון?

תשובה: מרן פסק בשו"ע (שי"ט, ח') שאסור להשרות פירות וירקות בקערה עם מים, מפני שזה נחשב כבורר.
עם זאת, מותר לשטוף את הירק במים זורמים, או בתוך קערה – מסננת, שכיוון שאין המים עומדים אין כאן בורר.

שאלה: מה המקור לברכה בימי הולדת 'עד מאה ועשרים שנה'?

תשובה: אין לזה מקור, כי מה שכתוב בתורה "והיו ימיו מאה ועשרים שנה" (בראשית ו, ג), הכוונה לזמן שנתן הקב"ה לדור המבול לשוב בתשובה ולתקן את מעשיהם.
וכיוון שלא חזרו בתשובה, נתן להם עוד שבעה ימים, וכשגם בזה לא שבו בתשובה, הביא עליהם את המבול.
ומכל מקום, מאחלים כדרך מקסימום כפי שמצוי כיום שזו תוחלת החיים שאפשר להגיע אליה ברצות ה'.

תגובות