שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: אשמח אם הרב ינחה אותי מה עלי לעשות בעת שאני עולה לתורה.
תודה.

תשובה: ראשית צריך לראות היכן מתחילה הקריאה שלו, ומתחיל באמירת 'ברכו', ולאחר שהציבור ענו, חוזר לומר 'ברוך ה' המבורך לעולם ועד', ומברך ברכת 'אשר בחר בנו'.
ובגמר הקריאה לא אומר דברים אחרים אלא מיד מברך 'אשר נתן לנו'.
ואם צריך לברך הגומל, מברך מיד לאחר אשר נתן לנו.
ובשעת הקריאה חייב לראות היכן החזן קורא, ויקרא איתו מילה במילה בלחש, שאם לא כן קרוב להיות ברכותיו לבטלה.

שאלה: צלינו כבד אך שכחנו לחרוץ אותו שתי-וערב.
האם מותר לאכלו?

תשובה: נחלקו מרן והרמ"א אם הכבד צריך חיתוך שתי וערב.
ולדעת הרמ"א די בזה שיניח על האש בצד התחתון, שכיון שהוא פתוח יש לדם מקום לזוב.
ולדעת מרן, כיון שיש קרום עוטה על הכבד ואין לדם מהיכן לצאת, חובה לחתוך שתי וערב לפני הצלייה.
ובדיעבד מותר לחתוך לאחר הצליה ויחזור ויהבהב על האש.

שאלה: אני אוהב תנ"ך, ומשנן פרקים בעל פה.
לפני כמה זמן מישהו אמר לי שיש עם זה בעיה.
זה נכון?

תשובה: מרן פסק בשו"ע (סימן מט): "אף על גב דקיימא לן דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה, כל דבר שרגיל ושגור בפי הכל, כגון קריאת שמע וברכת כהנים ופרשת התמיד וכיוצא בזה – מותר".
ומכאן שאסור לקרוא בעל פה חלקים מהתנ"ך שאינם שגורים בפי הכל.
אולם מותר למורה לדרוש מהתלמידים לשנן פרקי תנ"ך בעל פה, לא כדי שיקראו בהם להבא אלא כדי שיהיו הפסוקים שגורים בפיהם.
וכן הדין באדם שמבקש לדעת היטב את הנ"ך ומשנן פרקים על פה.

תגובות