שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: האם יש עניין להמשיך ולעשות דברים לעילוי נשמת נפטר, כדוגמת אמירת תהילים ונתינת צדקה, לאחר השנה הראשונה?

תשובה: תמיד יש עניין להוסיף ולעשות דברים לע"נ קרוביו, ובפרט אם עושה כן ע"י לימוד תורה ותמיכה בלומדי תורה, וכן אמירת קדיש לאחר שיעור תורה שמעלתו גובהה מכל סוגי הקדיש האחרים.
וכן בכל תפילה שאין מי שיאמר קדיש 'יהא שלמא' ו'על ישראל', יעמוד ויאמר כדי שלא יתבטלו מקדישים אלו.

שאלה: בחופשה הגענו לצימר וגילינו שאין בו מזוזה.
האם מותר לישון שם?

תשובה: פסק מרן בשו"ע (יו"ד רפו, כד): "השוכר בית בחו"ל והדר בפונדק בארץ ישראל – פטור ממזוזה שלושים יום".
וההבדל בין שוכר לדר, שהשוכר יש לו בעלות מוחלטת בימי השכירות ואין לבעל הבית שהדירה בבעלותו רשות כניסה בזמן השכירות, בזה צריך בחוץ לארץ להמתין שלושים יום כדי להתחייב במזוזה, ובארץ ישראל חייב מיד.
אולם הדר בפונדק שהוא כמלון ומקבל שם חדר ללינה אינו חייב במזוזה, ופעמים שחדר זה מארח גוים ואם בעל הפונדק יניח מזוזה ועלול לבוא לידי ביזיון, לכן גם בעל הפונדק פטור, ואם הדר בפונדק רוצה להחמיר על עצמו, נכון שיניח מזוזה בלי ברכה, וכשעוזב את המקום יוציאנה וייקח אותה עמו.

תגובות