הידברות: הרב יצחק פנגר - סודו של יום כיפור

מהו יום הכיפורים? מדוע מייחסים לו חשיבות רבה כל כך? מהן התפילות ביום זה? מה צריך לכוון בכל תפילה? מהן כפרות? ועוד...
ימים ספורים לפני יום הכיפורים, הרב פנגר לוקח אותנו ל"טיול", ונותן לנו לטעום מהלך הרוח, שיום זה טומן בחובו...

תגובות