הידברות: הרב דודי בררוורמן - יונה הנביא ויום כיפור

הרב דודי ברוורמן על הקשר שבין כיפור ליונה הנביא

תגובות