הידברות: הרב בועז שלום - פרשת וילך

הידיעה והיישום - פרשת וילך
אם אנו יודעים -- מדוע איננו מיישמים? כיצד היצר חוסם בפנינו את התשובה לאחר שנכשלנו? ומה עשה הרב שך כשהיה צעיר וחש שנתרפה בלימודו?

תגובות