שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: האם אשתי חייבת לשים כיסוי ראש גם בתוך הבית?

תשובה: אשה נשואה חייבת לכסות את ראשה, וזו חובה מן התורה ולא חומרא בעלמא.
אולם כל זה הוא בפני זרים מלבד בעלה ואחיותיה, אבל בביתה, כשנסתרת מעין הרואים, מותרת להלך בגילוי ראשה.
וכשמברכת חייבת לכסות ראשה, ולא יהיה דינה קל מדין גבר שמברך ומתפלל.
עם זאת, החמירו המקובלים מאד על כל גילוי שיער גם בתוך הבית, ובחדר חשוך – ניתן להקל.

שאלה: האם מותר לתת נשיקה על מצבת הקבר של סבתא שלי?

תשובה: אין איסור לנשק את הקבר, וגם אין צורך בנשיקה זו ואפילו בקברי צדיקים.
ומנשקים את יד ההורים או של הרב לאות הכנעה, ולהתקשרות לקבלת ברכה מהם, ולכן מנשקים את גב היד ולא את כף היד שבה משתמשים ונוגעים בדברי מאכל, ועלול לגרום להם למיאוס.
ובתלמיד חכם יש סיבה נוספת, הואיל והוא כותב בידו דברי תורה, נעשית ידו כעין קולמוס של ספר תורה, שיש בו קדושה.

תגובות