שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: האם חייבים לכתוב בצ'קים תאריך עברי?
יש איסור בשימוש בתאריך לועזי?

תשובה: אבי מו"ר מרן הראש"ל שליט"א כתב בספרו שו"ת יביע אומר ח"ג (יו"ד סימן ט) להקל לכתוב תאריך לועזי, כיון שאינו תאריך לידת אותו האיש, וגם שמות החודשים אין אדם שמתכוון לשם ע"ז.
ובכל זאת לא נכון לכתוב מספר על החודש אלא שם החודש, כי מספר החודשים שייך לתאריך העברי, לכן יש לכתוב 22 באוגוסט 12, בלי להוסיף מספר נוסף.
ומכל מקום, ירא שמיים ישתדל תמיד להתייחס לתאריך העברי גם אם נאלץ לכתוב תאריך לועזי, דהיינו שכתיבת שני התאריכים, העברי והלועזי, מראה שאינו מתעלם ממסורת אבותינו.

שאלה: הגעתי לחבר שלי ושכחתי את התפילין בבית.
בבית הכנסת הבחנתי בתפילין של אדם שאינני מכיר.
האם מותר לי להניח אותם ולזכות אותו במצווה?

תשובה: נכון אמנם שיש זכות לבעל התפילין כאשר משתמשים בתפילין שלו, והכלל הוא "זכין לאדם שלא בפניו", מכל מקום צריך להקפיד לנהוג בהן בזהירות יתירה, לקפלן כראוי וכפי שהיו מקופלים, ולהחזירן לכיס באותה הנחה הראויה לבעל התפילין, של יד במקום שהיו ושל ראש במקום שהיו, כדי שבעל התפילין לא יטעה למחרת בבואו להניח את התפילין, ואם המניח את התפילין מזיעה בידו, אינו רשאי לשאול את התפילין בלי רשות הבעלים, מפני שרבים מקפידים ונגעלים מזיעה של אדם אחר.
ובכל האמור הוא הדין לטלית.

תגובות