הידברות: הרב הרצל חודר - פרשת האזינו

פרשת האזינו - יום כיפור - פגעת, מה הלאה?!
הפגישה המיוחלת שמתקיימת פעם בשנה, האדם הקטן מול הבורא הנורא, אבל מדוע יש תנאי מעכב לפגישה ?? שמהחבר לבקש סליחה ומחילה !!

תגובות