שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: אנחנו לקראת סיום בניית דירה, ועוד מעט נוסיף מעקה.
מה צריך לעשות כדי לקיים את המצווה במלואה?

תשובה: מצוות מעקה היא מהמצוות החשובות, שכוללת גם את מצוות 'ועשית מעקה לגגך', וגם מצוות לא תעשה של 'ולא תשים דמים בביתך', וכן 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'.
ולכן בעל הבית יעמוד ליד הפועל בעת העמדת המעקה, ואם הוא עשוי מברזל יש לברך לקראת סיום המלאכה בנקודה האחרונה בשם ומלכות: "לעשות מעקה".
ואם הוא עשוי בבנייה של לבנים, כשמגיע לשורה שמשלימה לגובה של 80 ס"מ יברך ומיד ישלים את השורה ואח"כ יוסיף עד לגובה של מטר לפחות.

שאלה: מי צריך להניח תפילין של רבנו תם?

תשובה: ההבדל שבין תפילין ע"פ דעת רש"י לתפילין ע"פ דעת ר"ת הוא בסדר הפרשיות.
ולרש"י צריך להיות כפי הסדר שכתוב בתורה: קדש, והיה, שמע, והיה.
ולר"ת הוויות באמצע, ולכן הסדר הוא: קדש, והיה, והיה, שמע.
וכיוון שמצוות תפילין יקרה מאד, ומחלוקת זו מצויה כבר בתלמוד והדברים נוטים לכאן ולכאן, אע"פ שכבר נפסקה ההלכה כרש"י, ראוי לכל ירא שמיים נשוי להניח מדי יום תפילין של ר"ת, והפנוי – ראוי לו להימנע, כיוון שזו חומרה, והואיל ואין לו פת בסלו ומצוי שיהיו לו הרהורים.

שאלה: אני צלם חתונות.
האם מותר לי לצלם את הריקודים של הנשים?

תשובה: עדיף להימנע מלהיכנס לתחום הנשים כלל, אפילו לצורך צילומים, וכל שכן בזמן שהן רוקדות.
אולם אם אין אישה שתצלם, מותר בדיעבד לגבר לצלם כיוון שטרוד במלאכתו.
והוא הדין לעריכת וידאו או פיתוח תמונות, שבכולם מותר כיוון שטרוד במלאכתו, אלא שנכון יותר להעמיד אישה שתעסוק במלאכה זו.

שאלה: האם מותר לבן לשמוע הרצאה מאישה (במסגרת השתלמות)?

תשובה: צריך להשתדל מאוד משום הצניעות להימנע מלשמוע הרצאות מנשים, ואף הנשים מוזהרות שלא ידברו בפני גברים, והרהורי עבירה קשים מעבירה.
ואם אין אפשרות להימנע, ישתדל שלא להביט בה בזמן ההרצאה אלא יעסוק בכתיבת ההרצאה, שבזה גם לא יפגע באשה המרצה.

תגובות