שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: האם חובה לומר קרבנות לפני תפילת שחרית ומנחה?

תשובה: תפילת שחרית נבנתה ע"י רבותינו בסדר העולמות אבי"ע (אצילות, בריאה, יצירה, עשיה).
ובסדר עולה ויורד הקטעים משולבים זה אחר זה.
הקרבנות כנגד עולם העשייה, ולאחר שאמרו קדיש (כעין סולם) עולים לעולם היצירה בזמירות, ולאחר הקדיש עולים לעולם הבריאה שבו מצויים המלאכים, ולכן אומרים בברכת יוצר קדושה.
ואח"כ עולים לעולם הגבוה ביותר – עולם האצילות.
וכך גם יורדים: שלאחר נפילת אפיים אומרים קדיש, ואומרים אשרי ו'ובא לציון' שהם בעולם הבריאה, ואחרי הקדיש יורדים לעולם היצירה שזה שיר של יום, ואחרי הקדיש יורדים לעולם העשייה בקרבנות.
ומכאן שאין להפוך או לגרוע מהסדר שתקנו רבותינו, ורק בשעת הדחק אפשר לדחות את אמירתם לאחר התפילה.

שאלה: כשהייתי ילד גידלתי פאות, ועכשיו שגדלתי הם מפריעים למראה החיצוני שלי.
מותר לי לגזוז אותן?

תשובה: מנהג הספרדים על פי דברי רבותינו המקובלים להניח את הפאות מאחורי האוזן, או שלא מגדלים פאות כלל.
וטעמם מפני ששיער הראש משוך ממידת הדין, ולכן ראוי לקצר ממנו ככל האפשר, אלא שצריך לשייר בפאת הראש כדי אחיזה לפחות, ואפילו במספריים או במכונה אסור לקצץ את השערות דק דק.
וכיון ששיער הזקן משוך ממידת החסד והרחמים, לא טוב שיהיו שערות הפאות עומדות על הזקן, ולכן לא נהגו לגדל פאות, או לגדל ולהניח מאחורי האוזן.
ובדורנו רצוי מאוד שכל אדם יעשה לעצמו דבר שיחזק אותו ביראת שמיים, ובלי ספק הפאות מאחורי האוזן מביאים ליראת ה'.

תגובות