הידברות: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת דברים

פרשת דברים
הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות