שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: אני לא מוצא את בת הזוג שלי.
האם יכול להיות שהיא כבר התחתנה עם מישהו אחר?

תשובה: קשה זיווגו של אדם כקריעת ים-סוף, ואנחנו לא עוסקים בנסתרות אלא במה שגלוי לפנינו, וכשם שבקריעת ים סוף "ויצעק העם", דהיינו, שהרבו בתפילה, כך גם בעניין הזיווג ראוי לומר בקשה בכל תפילה לפני אלוקי נצור, ואנחנו מייעצים לכל בחור שהגיע לגיל עשרים, לומר את הבקשה לזיווג בכל יום, ובפרט באמירת בריך שמיה: "ותיהב לי בנין דיכרין דעבדין רעותך".

שאלה: האם באמת צריך לצום בלילה של יום הולדת 20, אם איני נשוי ('ליל תיפח')?

תשובה: בתקופתנו שירדה חולשה לעולם, לא נכון להרבות בצומות ותעניות שמחלישות ומייאשות, אלא להרבות בלימוד תורה.
ורבותינו הפוסקים והמקובלים האריכו הרבה בשבח לימוד התורה במשך הלילה שבו מלאו לו 20 שנה, ולא רק למי שאינו נשוי.
ובלבד שתפילתו ולימודו למחרת היום לא ייפגעו כתוצאה מהלימוד באותו הלילה.

שאלה: קרובי משפחה שלנו באים אלינו לסעודת השבת ברכב.
מה כדאי לעשות?

תשובה: אם הם באים רק לאכול, צריך להימנע מלהזמינם, וצריך להסביר להם שאתם מכשילים אותם, וזו שותפות לדבר עבירה.
אלא אם כן יבואו מערב שבת וילונו בביתכם.
אבל אם הם באים ליהנות מאווירת השבת, וההנאה הרוחנית של דברי תורה ושירי שבת, אומרים להם שיש מקום עבורם ללינה, והם יעשו כהבנתם, ומותר להזמינם.

תגובות