שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: מישהו ממש פגע בי, וקשה לי לסלוח לו.
איך אומר את הנוסח 'הריני מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדי', הרי זה שקר?

תשובה: המחילה אינה 'בשביל' האחר, אלא לטובת האדם שנפגע, שע"י המחילה ליבו נשאר נקי, ולא 'סוחב' עליו דברים מיותרים.
לאחר המחילה, אין צורך להיות 'חבר' אלא די בזה שבלבו פנימה העביר ומחק את העבר.
אנחנו משתמשים בעבר כדי להועיל לעתיד, ללמוד מהעבר את המעלות והחסרונות כדי להתקדם, ואם יש דברים שמורידים ומדרדרים עלי להתנתק מהם.
וכך גם ביחס לחברה, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו וכדומה.

שאלה: האם יש עניין לערוך 'סעודת אמנים'?

תשובה: יש הנהגות חדשות שהמציאו נשים בדורנו, וחלקם הגדול גורם לקרב את הלבבות ולהוסיף יראת ה' בלבבות, לכן אע"פ שאין בזה תועלת גדולה, הנח להם.
שאלה: בבית הכנסת שלנו יש קורא בתורה שמדקדק מאוד, אך מאריך.

שאלה: האם צריך להעיר לו שיקרא יותר מהר מפני טורח ציבור?

תשובה: ראוי מאוד להתרחק מהערות, ובפרט מי שאינו גבאי או נושא תפקיד בקהילה, ואפשר לבקש מהגבאי או הרב לבקש מהחזן לקצר מעט, "ויאמר לקוצרים ה' עמכם".

שאלה: האם מותר לשטוף ולהשרות בשבת ירק גוש קטיף במי סבון?

תשובה: מרן פסק בשו"ע (שי"ט, ח') שאסור להשרות פירות וירקות בקערה עם מים, מפני שזה נחשב כבורר, אלא לשטוף את הירק במים זורמים, או בתוך קערה – מסננת, שכיון שאין המים עומדים אין כאן בורר.

תגובות