הידברות: הרב בועז שלום - פרשת דברים

אדם מתמסר למה שחשוב בעיניו - פרשת דברים
כשעם ישראל מכבדים זה את זה במתן תורה - שבחם הוא או גנותם? מדוע לא קיבל איוב יסורים? ומה השיב הרב שטיינמן ליהודי שבא לבקש תיקון?

תגובות