הידברות: הרב יוסף בן פורת - פרשת שלח לך

הידברות: הרב יוסף בן פורת - פרשת שלח לך
מיהו ציוני? פרשת שלח לך
בחטא המרגלים נתבעו ישראל על שמאסו בארץ חמדה.
קדושתה המיוחדת של ארץ ישראל משאר האומות ידוע לכולם לרבות את אומות העולם.
אך כלפי עם ישראל קדושתה היא פי כמה.
מי באמת הבין את עוצמת קדושתה ?בזכות מי אנו כאן באמת?

תגובות