הידברות: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת נשא

הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

תגובות