הידברות: הרב יוסף בן פורת - פרשת נשא

ארבעת הגלויות על דרך הרמז - פרשת נשא.

תגובות