הידברות: הרב יוסף בן פורת - פרשת במדבר

שכן טוב - פרשת במדבר
מה חשיבות השכנים, כיצד היא עלולה להשפיע עלך חיינו.
בפרשתנו עומד רש"י על הנקודה ומחדש לנו בה דברים נפלאים ועמוקים.

תגובות