הידברות: הרב יונה מצגר - דרך הפרשה - פרשת אמור

פרשת אמור
הרב הראשי הרב יונה מצגר בפינה קצרה ויחודית לערוץ הידברות במסר מיוחד מפרשת השבוע

תגובות