הידברות: הרב יונה מצגר - דרך הפרשה - פרשת תזריע

פרשת תזריע
הרב הראשי הרב יונה מצגר בפינה קצרה ויחודית לערוץ הידברות במסר מיוחד מפרשת השבוע.

תגובות