הידברות, הרב יצחק פנגר - ראש חודש - הזדמנות להתחדשות

הידברות, הרב יצחק פנגר - ראש חודש - הזדמנות להתחדשות.
ראש חודש הוא היום המציין את תחילתו של החודש העברי. ראש חודש הוא היום הראשון בכל חודש עברי, ובחודשים שיש בהם שלושים יום - גם היום האחרון נחשב ראש חודש של החודש הבא. חשיבות ההכרזה על ראש חודש קריטית לקביעת החגים היהודיים, שכן הם תלויים בתאריך העברי, לפי החודשים העבריים.

תגובות