הידברות, הרב יונה מצגר פרשת פקודי

פרשת פקודי
הרב הראשי הרב יונה מצגר בפינה קצרה ויחודית לערוץ הידברות במסר מיוחד מפרשת השבוע.

תגובות