הידברות, הרב זמיר כהן פרשת צו

פרשת צו - אש תמיד
הרב זמיר כהן בשיחה קצרה מתוך פרשת צו- והפעם: אש תמיד.


מה עוד בפרשה:
"צו את אהרון ואת בניו לאמר" פוקד האלוקים על משה ומעביר לו רשימת הנחיות הקשורות לקורבנות שיועלו על המזבח במשכן שזה עתה הוקם. קורבנות רבים המוזכרים בפרשת השבוע נידונו כבר בפרשה שעברה, אך בפרשת ויקרא הופיעו הדינים המיועדים לאדם המביא את הקורבנות, ואילו בפרשת השבוע מופיעים הציווים לאהרון ובניו המקריבים את הקורבנות. על המזבח תיקוד אש תמיד. קורבן העולה, מנחות, קורבן חטאת, קורבן אשם, קורבן תודה - מביא האדם כאשר הוא נקלע לסכנה פוטנציאלית ויצא ממנה בשלום וקורבן השלמים. איסור אכילת חלב ודם בהקשר הקרבת החלבים והזאת הדם על המזבח, אוסר האלוקים לבני-ישראל לאכול חלב או דם. חנוכת המשכן בכ"ג באדר, שבוע לפני ראש חודש ניסן, מכנס משה את כל העדה לפתח אוהל מועד לטכס חנוכת המשכן. "יהיה עליכם להישאר במשך שבעה ימים באוהל מועד ולא לצאת ממנו" אומר משה לאחיו אהרון ולבניו והם אכן עושים זאת.

תגובות