הידברות, הרב אורי זוהר פרשת ויקרא

פרשת ויקרא
הרב אורי זוהר ממשיך בסדר הפרשיות והמוסר שעומד מאחוריהם והפעם פרשת ויקרא.

תגובות