הידברות, הרב זמיר כהן פרשת ויקרא

פרשת ויקרא - שכר הענווה
הרב זמיר כהן בשיחה קצרה מתוך פרשת ויקרא- והפעם: שכר הענווה.


מה עוד בפרשה:
חלק עיקרי במשכן -- שעל בנייתו והקמתו קראנו בפרשות ויקהל ופקודי -- היה העלאת הקורבנות על-גבי המזבח.
פרשת ויקרא סוקרת את סוגי הקורבנות השונים וכיצד יש להקריבם.

קורבן עולה
קורבן העולה כשמו כן הוא: עולה ונשרף כולו על המזבח (חוץ מעורו).
הוא מובא בהתנדבות, וניתן להביא אותו מן הבקר, הצאן או העוף.

מנחה
קורבן נוסף המובא בהתנדבות הוא קורבן המנחה. המנחה עשויה מסולת חיטים ומשמן.

קורבן השלמים
בניגוד לעולה המוקרבת כולה על המזבח, רק חלק מקורבן השלמים מוקרב ואילו חלקו מתחלק בין האנשים המביאים את הקורבן ובין הכוהנים המקריבים אותו.

חטאות
קורבן החטאת הוא קורבן אותו מביאים החוטאים כדי שיתכפר להם על חטאיהם.

קורבן עולה ויורד
ישנם קורבנות המשתנים מאדם לאדם לפי מצבו הכספי של החוטא.

קורבנות אלו מובאים ככפרה על אדם שטען כי הוא לא יודע עדות מסויימת בעוד הוא יכל להעיד ולהכריע את פסק הדין; אדם שנכנס לבית המקדש או אכל קודשים כשהוא טמא ללא ידיעתו; ואדם שנשבע ועבר על שבועתו בשוגג.

אשמות
סוג קורבן נוסף המובא ככפרה על חטא ועוון מכונה בשם אשם.

תגובות