הידברות, הרב יונה מצגר פרשת ויקהל

פרשת ויקהל
הרב הראשי הרב יונה מצגר בפינה קצרה ויחודית לערוץ הידברות במסר מיוחד מפרשת השבוע.

תגובות