הידברות, הרב זמיר כהן - פרשת תרומה

פרשת תרומה - נתינה שהיא קבלה
הרב זמיר כהן בשיחה קצרה מתוך פרשת תרומה.
פרשת תרומה בניקוד מלא
פרשת תרומה + תרגום אונקלוס מנוקד (לפי מסורת התימנים)
הפרשה עוסקת כולה בנושא אחד: הציווי של אלוהים למשה על בניית המשכן. בתחילה מצווה ה' את משה לאסוף מבני ישראל תרומות לבניין המשכן. אחר מובאים בה בזה אחר זה הוראות מדויקות לבנייתם של המשכן וכליו, בסדר זה: ארון הברית, הכפורת, שולחן לחם הפנים, המנורה, יריעות המשכן, קרשי המשכן, האדנים, הפרוכת, מזבח הנחושת וקלעי חצר המשכן. ביחס לכל אחד מן הכלים מפורטים החומרים מהם יש לבנות את הכלי ומידות הכלי.

תגובות