הידברות, הרב זמיר כהן - פרשת משפטים

פרשת משפטים - הרשות שניתנה לרופא
הרב זמיר כהן בשיחה קצרה מתוך פרשת משפטים- והפעם: הרשות שניתנה לרופא.
פרשת משפטים בניקוד מלא
פרשת משפטים + תרגום אונקלוס מנוקד (לפי מסורת התימנים)
בהמשך למעמד הר סיני, ה' מוסר למשה רשימה ארוכה של מצוות ודינים עבור בני ישראל.‏[1] רוב המצוות עוסקות במשפט עברי, בדינים ובהלכות הנוגעים ליחסים משפטיים בין אדם לחברו. בין השאר מפורטים הדינים הבאים: דיני עבד עברי ואמה עברייה אלימות לגווניה - רצח, הריגה, חבלה גופנית, קללה דיני נזק שנגרם על ידי רכושו של אדם (ארבעה אבות נזיקין): שורו שנגח, בור שפתח ונפל לתוכו אדם, אש שהבעיר אדם והזיקה לרכוש דיני גנב, גזלן, ודין הבא במחתרת דיני שומרים - אחריות אדם על רכוש אחרים המופקד בידו דין המפתה נערה לשכב עמו איסור עינוי אלמנה ויתום ואיסור אונאת הגר דיני הלוואה - איסור ריבית ומצוות השבת משכון איסור הטיית משפט, עדות שקר ולקיחת שוחד מצוות השבת אבדה ופריקה וטעינה לקראת סוף הרשימה מפורטים גם מצוות שבין אדם למקום, כגון: מצוות בכור בהמה טהורה, איסור טרפה ובשר בחלב מצוות שבת, שמיטה ושלוש הרגלים הנחיות בנוגע לכניסה לארץ ישראל - הבטחת סיוע אלוהי, ואזהרה שלא ילכו אחרי עבודת האלילים של עמי הארץ לאחר שמשה מוסר לעם את המצוות שנאמרו לו,‏[2] נערך טקס של כריתת ברית בין אלוהים ובין עם ישראל. משה בונה מזבח ומקריב קרבנות למרגלות הר סיני יחד עם אהרן וזקני ישראל. אחר כך הוא עולה אל הר סיני לקבלת לוחות הברית, ושוהה שם "ארבעים יום וארבעים לילה".

תגובות