הידברות, הרב זמיר כהן - פרשת יתרו

פרשת יתרו - מעמד הר סיני הרב זמיר כהן בשיחה קצרה מתוך פרשת יתרו - והפעם: מעמד הרב סיני.
פרשת יתרו בניקוד מלא
פרשת יתרו + תרגום אונקלוס מנוקד (לפי מסורת התימנים)
יתרו חותן משה מגיע אל מחנה בני ישראל בלוויית ציפורה אשת משה וילדיה. משה מקבל אותו ומספר לו על הנסים שנעשו ביציאת מצרים, ויתרו בתגובה מהלל ומשבח את האלוהים ומקריב קורבנות. למחרת רואה יתרו כיצד משה שופט לבדו את העם, ומציע לו לערוך רפורמה במערכת: למנות היררכיה של שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות שיתווכו בינו לבין העם וישפטו את המקרים הפחות קשים. משה מקבל את עצת יתרו וממנה את השופטים, ויתרו חוזר לארצו. (יש מפרשנים הסבורים שהסיפור על יתרו התרחש בפועל לאחר מעמד הר סיני, ולא לפניו.) בני ישראל באים להר סיני וחונים למרגלות ההר. משה עולה אל ראש ההר ומקבל מסר מאלוהים לבני ישראל, שהם עתידים לכרות איתו ברית ולהיות לו ל"עם סגולה". בני ישראל מסכימים, ומשה מכין אותם לקראת קבלת התורה. לאחר שלושה ימי הכנה מתקיים מעמד הר סיני: אלוהים מתגלה על ההר בקולות וברקים ומוסר לעם את עשרת הדיברות. בני ישראל מתקשים לעמוד בחוויית ההתגלות האלוהית, ומבקשים ממשה שיתווך בינם לבין האלוהים. לאחר עשרת הדיברות באה פרשייה הלכתית קצרה שעניינה דיני בניית מזבח.

תגובות