הידברות, הרב זמיר כהן - פרשת וארא

פרשת וארא - עמידה בנסיונות
הרב זמיר כהן בשיחה קצרה מתוך פרשת וארא - והפעם: עמידה בנסיונות.
פרשת וארא בניקוד מלא
פרשת וארא + תרגום אונקלוס מנוקד (לפי מסורת התימנים)
הפרשה פותחת בשליחות שמטיל אלוהים על משה לגלות להם את השם המפורש, ולהבטיח להם שהם עומדים להיגאל ממצרים, להיעשות עמו של אלוהים ולבוא אל הארץ המובטחת: ארץ כנען. משה מבצע את השליחות, אבל בני ישראל אינם מקשיבים אל משה "מקוצר רוח ומעבודה קשה". ה' מורה למשה ללכת שוב אל פרעה, ומשה מקשה: "הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה?".
סיפור הדברים נפסק לשם תיאור קצר של שושלת משפחת משה ואהרן, שבאים יחד עם תיאור שושלת שבט ראובן ושמעון.
ה' מטיל על משה ואהרן את השליחות ללכת לפרעה ולדרוש את שחרורם של ישראל ושילוחם ממצרים. אולם הוא מגלה מראש למשה כי פרעה יקשה את ליבו וזאת, מתוך כוונה אלוהית, למען הרבות אותות ומופתים בארץ מצרים. משה מנסה לסרב לקבל את השליחות בתואנה כי הוא "ערל שפתיים", אולם ה' מעמיד לצידו את אחיו אהרן כ"נביא" (לפי רש"י: מתורגמן). בתקופת שליחות זו משה בן 80 ואהרן בן 83 שנה.
משה ואהרן מבצעים את השליחות ועל פי הוראת ה' הם מבצעים מופת לעיני פרעה ועבדיו לשם אימות שליחותם. אהרן משליך את מטהו לפני פרעה והופכו לתנין. חרטומי מצרים מראים גם הם את כוחם והופכים את מטותיהם לתנינים. אהרן מוכיח את עליונות מטהו בכך שהוא בולע את מטותיהם של החרטומים. פרעה אינו מתרגש וממאן לשלח את העם.
המשך הפרשה מספרת את סיפורן של שבע מתוך עשר המכות, והן: מכת דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין וברד.

תגובות