שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: האם חובה ללבוש ציצית גם בימים חמים מאוד?

תשובה: במצוות הציצית יש שני חלקים: האחד הוא למי שיש לו בגד של ארבע כנפות ורוצה ללובשו, שבזה חייב להטיל בו ציציות שמתירות לו ללבוש את הבגד, וללא הציציות אסור ללבוש את הבגד.
החלק השני הוא למי שאין לו בגד של ארבע כנפות, וכמו שמצוי כיום בכל הבגדים, שמעיקר הדין הוא פטור מהמצווה שהרי אין לו בגד של ארבע כנפות.
אולם כתבו רבותינו הראשונים, שבזמן שיש זעם בעולם, הקב"ה מעניש גם על מצוות שביטלנו ב'שב ואל תעשה', ולכן כל ישראל משתדלים ללבוש טלית קטן כל הזמן, כד להכניס את עצמו בעולם החיוב של המצווה.
ומי שקשה לו להתעטף בטלית קטן מצמר, ראשי ללבוש את כל סוגי הבדים, ואפילו בד שנארג מרשת, ובלבד שיהיה אריג ולא עור או יציקת פלסטיק וניילון.

שאלה: איך אדע ממי לרכוש תפילין מהודרות?

תשובה: יש בימינו ב"ה תלמיד חכמים שתורתם אומנותם, ועוסקים בכתיבת סת"ם במשך מספר שעות ביום לפרנסתם, ועליהם יש לסמוך, לאחר שהעבירו את הפרשיות בבדיקת מחשב.

שאלה: במשפחה של אשתי כל המשפחה שרה בשולחן שבת, כולל הבנות.
מה עלי לעשות?

תשובה: לכתחילה צריך ללמד את הבנות שלא ישירו בפני אדם זר, ובזה גם גיס נחשב לזר, ורק הורים ואחים רשאים לשמוע את שירתן.
ובדיעבד כשיודע שלא ישמעו לו, יגביר את קולו בשירה עם כולם, ובזה לא ישמע את קולן.
ואמנם, יש מי שרצה להקל בשירת נשים השרות ביחד עם הגברים, אך להלכה אין להקל בזה, ואדרבה, זו פריצות, ורק מחוסר ברירה נתנו עצה שיגביר את קולו כדי למנוע את ההתמקדות בשירת הנשים.

תגובות