שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: האם חובה ללבוש ציצית גם בימים חמים מאוד?

תשובה: במצוות הציצית יש שני חלקים: האחד הוא למי שיש לו בגד של ארבע כנפות ורוצה ללובשו, שבזה חייב להטיל בו ציציות שמתירות לו ללבוש את הבגד, וללא הציציות אסור ללבוש את הבגד.
החלק השני הוא למי שאין לו בגד של ארבע כנפות, וכמו שמצוי כיום בכל הבגדים, שמעיקר הדין הוא פטור מהמצווה שהרי אין לו בגד של ארבע כנפות.
אולם כתבו רבותינו הראשונים, שבזמן שיש זעם בעולם, הקב"ה מעניש גם על מצוות שביטלנו ב'שב ואל תעשה', ולכן כל ישראל משתדלים ללבוש טלית קטן כל הזמן, כד להכניס את עצמו בעולם החיוב של המצווה.
ומי שקשה לו להתעטף בטלית קטן מצמר, ראשי ללבוש את כל סוגי הבדים, ואפילו בד שנארג מרשת, ובלבד שיהיה אריג ולא עור או יציקת פלסטיק וניילון.

תגובות