שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: אמרו לי שצריך לצום 40 יום אם רואים ספר תורה שנפל.
האם זה נכון?

תשובה: ספר תורה שנפל הוא דבר חמור מאוד, ויש רבים שפוסקים שעליו להתענות.
ולהלכה, די בזה שהמחזיק את ספר התורה שמידיו נפל הספר, יתענה יום אחד, וייתן צדקה כשיעור שתי ארוחות בכל יום לשני ימים.
והוא הדין למי שנפל מידו תפילין, שיתענה יום אחד, או שיפדה את התענית בצדקה כשיעור שתי ארוחות.

שאלה: שכחתי את התפילין בבית, ומישהו הביא לי תפילין של רבנו תם.
האם צריך לחזור ולהניח של רש"י?

תשובה: מצוות הנחת התפילין – יש בה מחלוקת בין רש"י לרבנו תם, מה סדר הנחת הפרשיות בבתים.
לרש"י, הסדר הנכון הוא כמו שכתוב בתורה: 'קדש', 'והיה', 'שמע', 'והיה'.
לרבנו תם הסדר הוא לפי הוויות באמצע: 'קדש', 'והיה', 'והיה', 'שמע'.
וההלכה נפסקה כרש"י, ולכן מברכים רק על של רש"י, ולילד בר מצווה נותנים רק של רש"י.
וכיוון שדעת ר"ת נסמכת על פי כמה מהגאונים והירושלמי, ראוי לכל אדם ירא שמים להניח גם של ר"ת, בנוסף על רש"י.
ומכאן שאי אפשר להסתפק בהנחת תפילין של ר"ת, ומי שהניח רק על ר"ת – לא יצא ידי חובה, וחייב לחזור ולהניח של רש"י בברכה.

תגובות