שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: בבית כנסת שלנו עולה דרך קבע חזן עם שרוולים קצרים.
האם צריך להעיר לו על כך?

תשובה: בימינו רגילים ללבוש חולצה עם שרוול קצר גם כשעומדים לפני אנשים גדולים, ונחשב כבגד מכובד, ולכן מותר להתפלל עם שרוול קצר.
אולם לעבור לפני התיבה להיות שליח ציבור – לא נכון להישאר עם שרוול קצר, אלא יניח עליו טלית ויכסה את ידיו.
ואם יש בבית הכנסת אדם שלבוש במעיל (חליפה), יש להעדיף אותו, שזה בגד מכובד.
(הגדרת שרוול קצר: כאשר השרוול עולה מעל פרק הזרוע.
אבל אם מגיע עד פרק הזרוע נחשב כשרוול ארוך, ואינו צריך להתכסות בטלית).

שאלה: שלום כבוד הרב, בעזרת ה' נערוך לבנינו בר מצווה בבית כנסת.
האם מותר לצלם אותו כשהוא קורא בתורה?

תשובה: מותר לצלם בבית הכנסת (כמובן ביום חול), בין אם במצלמה מקצועית או בהסרטה, ובין אם במצלמה של חובבים, ואין בזה זלזול בכבוד בית הכנסת.
אולם יש להעיר לצלמים לכסות את ראשם, ולא להסתובב בין המתפללים, בפרט בתפילת העמידה והחזרה.

שאלה: האם יש בעיה לאישה להיכנס לבית העלמין?
ואישה מעוברת?

תשובה: לא טוב להרבות בהליכה לבית העלמין, הן לגברים והן לנשים.
ורק ההכרח לא יגונה וכשיש צורך הולכים.
ואין מניעה לאישה בכל מצב להיות בבית העלמין, אלא שצריכים לומר שם דברים המועילים לנפטר, כגון פרקי תהלים או לימוד משנית.

תגובות