שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: האם חובה לחגור חגורה בתפילות?

תשובה: מרן כתב בשולחן ערוך (או"ח כא, ד): "צריך לאזור אזור בשעת התפילה, אפילו יש לו אבנט שאין ליבו רואה את הערווה, משום 'היכון לקראת אלוקיך ישראל'".
וכוונת דברי מרן לומר, שמי שרגיל תמיד להיות עם חגורה, לא נאה שיעמוד בתפילה ללא חגורה.
אבל מי שאינו רגיל להיות עם חגורה, או שיש חגורה אחת על מכנסיו, אינו חייב להוסיף חגורה נוספת לקראת התפילה.
וחסידים נהגו להוסיף חגורה מיוחדת לתפילה, ואין זה מנהג הספרדים.

שאלה: האם חובה לשים כיסוי ראש נוסף בכניסה לבית כנסת?

תשובה: חובת כיסוי הראש נועדה להוסיף יראת שמים, לדעת ולהרגיש שיש מעליו את הקב"ה, שופט כל הארץ, עין רואה ואוזן שומעת.
וכיסוי הראש הוא בגודל שיהיה נראה מכל צד וכיוון כלפי הרואים, ולא די בכיפה קטנה.
ולצורך התפילה נכון לכסות את ראשו בכיסוי ראש מכובד, וכגון תלמידי ישיבה או תלמידי חכמים החובשים מגבעת, ראוי לחבוש מגבעת ולא להסתפק בכיפה.
ומי שאינו רגיל לחבוש מגבעת רשאי להתפלל גם עם כיפה, ובלבד שתהיה בגודל הנכון.
אין דין מיוחד לכניסה לבית הכנסת אלא רק לעניין התפילה.

תגובות