שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: נהגתי לברך על הדלקת נרות אחרי ההדלקה.
נישאתי לבעל ממוצא מרוקאי.
האם עליי להישאר במנהג הזה?

תשובה: בכל הברכות יש לברך "עובר לעשייתן", דהיינו קודם מברכים ואח"כ מבצעים.
ואם מברכים לאחר הביצוע – הברכה לבטלה.
והרי כל הטעם שהאשכנזים נוהגים לברך אחרי ההדלקה, הוא מפני שמקבלת שבת בהדלקה, והרי כל הראשונים פסקו שאין האישה מקבלת שבת בהדלקה, ואפילו אם מקבלת שבת בהדלקה, כיוון שאומרת "להדליק" הרי זה כאילו עושה תנאי שיהיה מותר לה להדליק.
ולכן לספרדים אין מקום להקל לברך אחר ההדלקה, ואם הדליקה ולא בירכה, אינה רשאית לברך, וברכות אינן מעכבות, ויצאה ידי חובת ההדלקה.

שאלה: הכרובית של גוש קטיף מאוד יקרה.
האם יש דרך להכשיר כרובית רגילה?

תשובה: הכרובית והברוקולי נגועים מאוד בחרקים בתפרחת שבהם, ואין כל דרך ואפשרות לנקותם, אלא אם ישליכו את התפרחת שלמעלה ויאכלו רק את הגזע.
ובגידול מבוקר מותר להשתמש לאחר שטיפה טובה.

תגובות