שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: מקובל אמר לי שהשם שלי (עומרי) תוקע אותי בשידוכים.
לאיזה שם עדיף להחליף?

תשובה: כל שם של אדם רשע יש צורך להחליף, ולא מפני שידוך או סימן רע, אלא מפני שכך קבעו חכמים: "שם רשעים ירקב".
לכן ראוי לבחור שם יהודי שנראה לכם, וטוב שם משמן טוב.

שאלה: סבא שלי נפטר השנה.
האם על אבי להגיד קדיש כל השנה (מעוברת), או רק 12 חודש?

תשובה: בשנה מעוברת יש לומר קדיש במשך כל השנה, 12 חודש, בהפסקה של שבוע לאחר אחד עשר חודש.
ואת האזכרה שבה אומרים דברי תורה, יש לערוך במלאת שלושה עשר חודש ביום הפטירה.

שאלה: האם מותר לאכול אצל אשה שמעשרת וזורקת לפח, אך לא אומרת את הנוסח?

תשובה: הפרשת תרומות ומעשרות אינה דבר של מה בכך, וצריך ללמוד את ההלכות וסדר ההפרשה, ולומר מתוך הספר כל פרט ופרט, מעשר ראשון, תרומה גדולה ותרומת מעשר, מעשר שני או עני.
ואם זה טבל ודאי, יש לברך תחילה "להפריש תרומות ומעשרות".
ולכן ראוי ללמד את האשה את התהליך המלא שתקיים את המצווה בשלמותה.

תגובות