שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: אמרו לי שכל יהודי חייב שעה התבודדות ביום.
מה דעת הרב על כך?

תשובה: 'חייב' יש רק במצוות עשה ולא תעשה, ואילו בהנהגות האישיות, איך להגיע למידות טובות ויראת שמים - העניין תלוי באדם עצמו, ולא כל מה שמתאים לזה מתאים לזה.
ואמת, נכון הדבר שיש אנשים רבים שיש להם יראת שמיים ועלייה רוחנית כתוצאה מהתבודדות, אך אין זו ראיה לכלל הבריות.

שאלה: שמעתי שיש עניין בשני כיסויי ראש לאישה.
האם יש אמת בדבר?

תשובה: כל המוסיף גורע.
אסור לאישה להראות את שיער ראשה לאחר שנישאת, ומותר לה להראות שתי אצבעות דהיינו 4 ס"מ.
ונשים צדקניות אינן מגלות את שיער ראשן כלל, ועליהן תבוא ברכת טוב.

שאלה: אני מעוניין להתחזק, בעז"ה, אך לא הכל בבת אחת.
מה כדאי לי להתחיל לשמור?

תשובה: לקבוע עיתים לתורה! ובכל פעם שמתאפשר לבצע עוד מצוה, להתקדם לאט לאט עד שמתבססים.
אי אפשר לשקול את המצוות, כמו שמשנה אומרת: "הוי זהיר במצוה קלה (לביצוע) כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות".

תגובות