שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: שמעתי שמליונרים צריכים להפריש צדקה יותר ממעשר מההכנסות.
זה נכון?

תשובה: אין הבדל בין אדם לאדם, אלא ברווחים שיש לכל אדם, שמהם מפרישים מעשר.
והמחמירים מפרישים חומש, דהיינו עשרים אחוז.
ויותר מחומש אסור לתת, כדי שלא ייפול על צוואר הציבור.

שאלה: ראינו לטאה ענקית בבית, ואמרו לנו שזה מזל רע.
מה עלינו לעשות?

תשובה: אני שמעתי שזה מזל לברכה ופרנסה.
ושנינו לא צודקים.
אין בזה שום סגולה לכאן ולכאן, ואפשר לסלק אותה בכל דרך שנראית לכם.

שאלה: כבוד הרב, כיצד יש להטביל מצנם חשמלי?

תשובה: כל כלי חשמל שהם מתוצרת חו"ל או שהיו בבעלות הגוי – חייבים טבילה לפני שמשתמשים בהם, ככל הכלים האחרים.
וכיון שאי אפשר להטבילם מחשש שמא יתקלקלו, צריך לתת את הכלי במתנה לגוי (לאחר הסבר קצר), ולקבל ממנו את הכלי בהשאלה לתמיד.

תגובות