שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: האם מעשר כספים הוא חובה גם כאשר המצב בבית מאוד דחוק?

תשובה: מעשר כספים אינו חמור יותר ממעשר על גידולי קרקע, שבזמן הזה הוא מדרבנן, וכל ספק דרבנן פוסקים להקל.
ולכן מי שדחוק בפרנסה, רשאי להסתפק בנתינת צדקה מידי יום ולהחשיבה כמעשר.

שאלה: כבר שנה שאני מקפידה על מים אחרונים.
לאחרונה שמעתי שזה לא חובה.
צריך לעשות התרה?

תשובה: מים אחרונים חובה בין לגברים ובין לנשים.
האשכנזים נהגו להקל בזה, ולספרדים אין אפשרות להקל, ולכן חייבים להמשיך ליטול מים אחרונים ולא לעשות התרה.

שאלה: שלום הרב, האם מותר להיכנס לחוף לא מוכרז שאין שם אנשים אחרים, או רק לחופים נפרדים?

תשובה: אסור ללכת לחוף ים שאין בו מציל, מדובר בסכנת נפשות.
אבל לשבת על החוף בלבד – מותר.

שאלה: כבוד הרב, כיצד יש להטביל מצנם חשמלי?

תשובה: כל כלי חשמל שהם מתוצרת חו"ל או שהיו בבעלות הגוי – חייבים טבילה לפני שמשתמשים בהם, ככל הכלים האחרים.
וכיוון שאי אפשר להטבילם מחשש שמא יתקלקלו, צריך לתת את הכלי במתנה לגוי (לאחר הסבר קצר), ולקבל ממנו את הכלי בהשאלה לתמיד.

תגובות