שאל את הרב - מאת הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון

שאלה: חבר אמר לי שיש בעיה לאכול טונה בשבת בגלל 'בורר'.
האם זה נכון, וכיצד יש להפריד את השמן מהטונה?

תשובה: אין כל בעיה לאכול טונה בשבת, ומותר לכתחילה למשוך מתוך הקופסא את הדג ולהניחו בצלחת, והשמן שנשאר בקופסה נזרק ביחד עם הקופסה.
וזה נחשב לבורר אוכל מתוך פסולת על מנת לאכול לאלתר.
אבל בשפיכת השמן (שזה פסולת) יש הבדל בין אם הדג הוא חתיכה אחת או שהתפורר לחתיכות קטנות, שאם הוא חתיכה שלמה מותר לשפוך את השמן כיון שאין ברירה בלח.
אבל כשהתפורר והשמן והחתיכות מעורבים – יש כאן ברירה ואסור לשפוך את השמן בלבד, ומותר להוציא את הפירורים ולאוכלם מייד.

שאלה: האם באמת צריך לצום בלילה של יום הולדת 20, אם איני נשוי ('ליל תיפח')?

תשובה: בתקופתנו שירדה חולשה לעולם, לא נכון להרבות בצומות ותעניות שמחלישות ומייאשות, אלא להרבות בלימוד תורה.
ורבותינו הפוסקים והמקובלים האריכו הרבה בשבח לימוד התורה במשך הלילה שבו מלאו לו 20 שנה, ולא רק למי שאינו נשוי.
ובלבד שתפילתו ולימודו למחרת היום לא ייפגעו כתוצאה מהלימוד באותו הלילה.

תגובות